La Unió Musical

Xertolina


HIMNE  de  CHERT


Desde el Turmell a la Mola

i de la Mola hasta el plà,

hi ha un poble que és una gloria

que tots tenim que cantar.

  

Bones vinyes i oliveres

canteres i un bon pinar,

i una font que no s'acaba

que es la Font del Molinar.

  

Una gent treballadora

que trau d'allí que no n'hi ha,

servicial i estalviadora

con els seus ante passats.

  

Este es CHERT, el nostre poble

orgullosos hem d'estar,

perque ha segut desde sempre

la joia del Maestrat.

  

PER CHERT PASSA DESPERT

  

¡Vixca Chert! ¡Visca Chert!

Vixca Chert.

Francisco Sales Puig.

© Copyright J.S.F. - 1997

http://www.chert.org