La Unió Musical

Xertolina


      Els records que tenim dels inicis de la Unió Musical Xertolina daten del segle XIX cuan mossèn Castell donava lliçons de folfeig, pero sabem que abans ja havia Banda perque se conta qu'el músic Josep Vicent de Blai tenia molta capacitat pulmonar, tanta com p'adreçà un baix amb una bufà.

      A l'any 1901 la Banda Infantil de Xert formà per xiquets de 9 a 11 anys en companyia de la Banda Infantil de Vinaròs van actuar a tots els actes de les Festes de Sant Joan i San Pere al poble de Vinaròs. Recordem l'anèctota de qu'al muntà al tablao de la plaça de bous, com l'escló estava masa alt, va caure el director infantil i detràs d'ell tots el músics, pero la música no va deixà de sonar.

      Cuan la visita del arquebisbe de Granada monsenyor Pla Meseguer va fe al seu poble de Vallibona l'any 1915, tots el musics de la Unió Musical Xertolina van anar camp a travès pel Mont Turmell a tocat a Vallibona i els van regalar a cada escun un Crist de 8 cm. de llargada en record de l'actuació.

      L'any 1927 baix la direcció de Don Joaquím Salóm, la Banda Municipal de Xert la formaven una vintena de músics, la qual una dècada després desaparegué a causa de la guerra civil.

La Unió Musical Xertolina.

      Anys després es tornava a formar, baix la direcció d'un antic músic, Vicente Mallol, i substituït pel mestre d'escola i saxofonista, Don Agustín Baila, fins 1963 que es va tornar a desfer ja que cada músic tenia que pagar una peseta i no la podien pagar.

      L'origen de l'actual Banda es remunta al 1979, composta per xiquets de 8 a 19 anys, l'any 1980 van fer la seva primera actuació, dirigint-los Don Joaquím Muñoz. L'any 1981 es substituït per Don Ernesto Perales fins 1985, amb un interval de dos anys que son dirigits pel músic Francisco Sales. Al 1986 es assignat director Don José Pascual Maicas Guna, el qual recuperà gran quantitat de cançons populars. L'any 1990 es elegit per al càrrec Don José Ferreres Granell fins 1995 que es substituït per l'actual director Don Pascual Arnau Beltrán, creant una escola de 60 alumnes.

      La Unió Musical Xertolina al 1998 va entrar a formar part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, sent president de la Unió Don José Manuel Segarra Domènech.

      La Unió Musical Xertolina esta formada per 59 músics, realitzant concerts i passacarrers per tots el pobles de la comarca.

      Entre altres actuacions cal destacar:

- A l'any 2001 quan foren els organitzadors de la "VIII Trobada de Bandes del Baix Maestrat", en la qual van participar les quinze bandes de la comarca i un total de 800 múcics.

- Intercanvis amb bandes del nord de Espanya com va ser el 20 de juliol de 2002 amb la ciutat navarresa de Cascante y la Banda Municipal de Gallur de Saragossa.

- A mes a mes realitzen concerts en el seu poble a l'hivern i a la primavera, participant en totos el actes de les seves festes patronals, despertades, processons, passacarrers i interpretant passodobles a la plaça de bous.

      Actualment compta amb un total de 314 socis i a la seua escola de música assisteixen una seixantena de xiquets on imparteixen classes cins professors.

© Copyright C.B.F. - 2005

http://www.chert.org