Terres de L'Ebre   "Terra de Bous"

Crónica escrita en la revista nº 12 al Juny del 2003.

Text: Aitor.

Fotos: Aitor i Lorena.

      Eren les 7.45h quan s'obria la porta dels torils del recinte taurí de Xert, la tarda va anar a càrrec de la ramaderia del Marquès de Venasques de Benlloch. El Marquès ens va presentar una tarda d'aquestes que un no s'avorreix, tenint en compte que la majoria d'animals estaven poc treballats, el recinte era tot quitrà, i no va haver cap animal que obrís la boca en cap moment.

      El primer animal en sortir als carrers va ser la vaca Curiosa, vaca negra amb mitja cara que va saber estal als carrers arrancant-se cada cop que la citaven creant perill en alguna ocasió.

      La segona vaca va ser la Burraca, bé com diu el seu nom, vaca de pelatge burraco, que va ser l'expectació de la tarda, tot i sortir acompanyada de la seva germana Curiosa, la vaca es va buscar la feina sola, només sortir es va ficar a pegar repetitivament en una de les barreres que es trobava prop del torill, continuant tota la seva actuació pegant, entrant als retalls, i buscant per dalt, allí on la citaven ficant en perill a més d'un. Es va emplear al banc tota l'estona que els retalladorsvan voler, en fí una vaca brava de veritat, querenciant un poquet de força però tenint en compte que no va obrir la boca en cap moment, esperem que la vaca no es tire avall i continue com fins ara.

      En tercer lloc va sortir la vaca Limpiadora, vaca que va destacar per les seves perxes astifines, aquesta ja de caràcter més seriós que es va arrancar a les cites rematant també als barrots.

      En quart lloc passejava pels carrers la vaca Malacara, aquesta va ser la més fluixa de la tarda, ja que es va dedicar a recórrer els carres fugint de la pelea, tot i que ens va sorprendre en dues ocasions, derrotant als barrots amb força.

      La cinquena i última vaca va ser brava i noble, la qual diriem que estava cerril, potser no li van poder valorar el treball com la resta de les seves germanes ja que va sortir gairebé de nit, la qual no se li va donar massa cosa, la vaqueta va respondre als retalladors cada cop que es movien. A continuació va haver una petita sorpresa ja que es va embolar una vaca d'imprevist, la vaca va complir patejant eks carrers de ka vila, tot i que no es fixava massa als retalls, en finalitzar la vaca embolada es va parar els actes per sopar,els quals continuaven hora i mitja més tard amd l'embolada d'un preciós exemplar Jabonero de la mateixa ramaderia, el bou es va deixar totes les forçes a la sortida, ja que va ser anar el banc per on ell va voler. Al moment de l'embolada, el bou va complir, tot i que es va dedicar a reservar-se sense arribar a fixar-se massa ams els retalladors. Les dues embolades van anar a càrrec de la quadrilla d'aficinats locals, els quals van saber donar la cara a la complicada embolada del bou, ja que com he dit abans no va ser gens fàcil......

© Copyright C.C.P. - 2003

http://www.chert.org