L'Asil

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 24 de setembre de l'any 1908, es varen comprar els terrenys per a l'edificació de l'Asil d’Alletament.

     L'escritura es firmà davant el notari de Valéncia don Luis Miranda qui va renunciar al cobro dels seus honoraris per tractar-se d'una obra benèfica.

Balneario de la Alameda en Valencia.

     L'edifici ubicat en l'actual carrer Amadeo de Saboya,14 de la ciutat de Valéncia. Es tracta d'un edifici públic conegut originalment com a Asil d'Alletament construït en 1908, obra de l'arquitecte Ramón Lucini Callejo.

     Fon utilisat per a l'Exposició Regional Valenciana de 1909 i en 2001 la Universitat de Valéncia va cedir l'edifici a l'Ajuntament de Valéncia. Recentment va ser reformat per al seu us com a balneari, activitat que ya va tindre l'edifici a mitan del sigle XX.

     L'història del balneari es remonta a principis del sigle XX, lo que ho convertix en un dels immobles municipals més antics de la ciutat. Va ser l'Ateneu Mercantil de Valéncia qui va impulsar la seua construcció.

     L'Estat havia segut generós en la cessió de la que anava a ser nova fàbrica de tabacs a l'Ateneu Mercantil, per ser l'organisador de l'Exposició Regional de 1909 que en temps récort va construir les seues instalacions, unes efímeres, i unes atres, les menys, a perpetuar-se en diferents objectius.

     Calia correspondre a la cessió de tan important centre fabril i es va pensar en les cigarreres, els qui anaven a significar la seua més important mà d'obra. ¿Qué millor idea que construir un edifici pròxim, on les cigarreres pogueren alletar als seus fills i deixar-los perfectament atesos en els seus primers anys durant la seua jornada laboral?

     L'arquitecte Ramón Lucini, que havia intervingut en la posada en marcha del tramvia aéreu de la citada Exposició, va ser l'encarregat de portar a terme la seua construcció, i com totes les obres d'aquella exposició es va portar a terme ràpidament.

     La Casa d'Alletament va passar a propietat municipal, i en l'actualitat fa funcions de balneari, en aprofitar les aigües termals que seguixen manant des de 1930. És l'únic balneari urbà d'Espanya i oferix, ademés de servicis d'aigües termals, restaurant i atres comoditats.

     En el frontis de l'edifici una cartela en una inscripció que diu:

     “El Ateneo Mercantil perpetuando el recuerdo de la Exposición Regional Valenciana iniciada por su presidente don Tomás Trenor Palavicino construyó este edificio para Asilo de Lactancia y párvulos hijos de cigarreras, que fundó en 1873 el rey don Amadeo de Saboya. Año 1909”.

     En les imàgens es poden vore una fotografia de 1909, una atra actual, part de les zones de descans del balneari i l'inscripció del frontis.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org