Barbarroja

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 10 de juny de l'any 1543 el Capità Turc Barbarroja, al cap de cent vint galeres arriba a les costes de Valéncia, per lo qual es convocà el Consell a pendre mides defensives, acordant-se cavar fossos junt a la muralla des del portal dels Judeus fins a la porta del Real, i del portal de Quart fins al portal Nou. La Junta de Murs y Valls aportaria sismil sous, i tots els veïns deurien abonar tres sous per casa, per a pagar als centenar d’obrers a raó de tres sous per dia de treball.

Barbarroja.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org