La Torre del Cid

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 25 de setembre de l'any 1780 es va ordenar derrocar la denominada Torre del Cid, també coneguda com de Batbazachar, en Valencia, a causa de la seua gran deterioració en amenaça de solsida.

Torre del Cid y Miguel de Muzquiz i Goyeneche.

     En eixe moment es trobaven en les seues dependències l'Archiu dels Templers i la presó dels Cavallers de Montesa, les quals varen deure traslladar-se.

     D'eixe mateix any són dos manuscrits que es conserven en l'Archiu General de Simancas. En estos manuscrits es poden vore uns dibuixos i plans de com era dita porta i torre.

     Estos dos dibuixos manuscrits, en el primer d'ells es reflectix l'image de dita torre. El Marqués d'Angulo, encarregat de la restauració, ho titula “Pla i perfil de l'Arc o portal del Cid de Valéncia que comunica a l'obra nova del Sacre Convent de Montesa en la torre del Temple contigus a la ciutat.” (Vore foto n.º. 1)

     En el segon dibuix el Marqués explica a don Miguel Muzquiz i Goyeneche, I Comte Gausa, en aixó secretari de Facenda i Guerra, explica com es farà la restauració i cost previst d'esta torre.

     Esta restauració estava destinada a que la torre formara part de l'iglésia, pero finalment, pel seu alt cost i el seu estat ruïnós es va prendre la decisió de demolir-la.

     Per a tindre una idea de la localisació exacta d'esta torre, veem els que es diu en el “Llibre del Repartiment” en la traducció de don Santiago Soler Seguí:

     “...recta via sive carreronem usque ad viam publicam que dicitur Cuaicha”(…) “Et ab hinc usque ad mesquitam sicut proceditur usque ad illum parietem alium contiguum domibus ubi rst magna cipressus...” (…) “...usque ad predictam Turrim Grossam cum mur barbachana et turribus que sunt in mur...” (…) “...de camp Exaree quàntum est porta que dicitur Batbazachar, iuxta vallium, usque ad illas duas parvas ficus contiguas vayo...) (Vore foto n.º. 2)

     “...seguint recte el camí, fins al camí cridat Çuayra” (…) “I des d'allí, fins a la mesquita, segons s'alvança cap a aquell mur alt contigu a les cases en les que hi ha un gran ciprer...” (…) fins a la dita Torre Gran, el mur, la barbacana i les torres que estan en la muralla…” (…) “...tot el que hi ha en el camp de la Xerea, des de la porta anomenada Batbazachar, junt a la vall, fins a les fos higueres contigües.”

     En la tercera foto veem a Miguel de Muzquiz i Goyeneche, I comte de Gausa (1783-85), pintat per Francisco de Goya que es troba expost en el Banc d'Espanya en Madrit.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org