L'antic bordell valenciana

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 9 d'abril de l'any 1533, els Jurats de la Ciutat de Valéncia acordaren que les dònes públiques quan vagen a les processons o a visitar els monuments, ho feren “...vestint hàbits de llenç cru, tancats des del coll fins als peus, i que s'abstinguen de provocar a la gent en escàndal mostrant els pits i fent gests obscens, com solen fer.”

L'antic bordell valenciana o “barri roig”.

     L'antic bordell valenciana o “barri roig” va estar considerat durant sigles com el bordell en més fama i prestigi de tota Europa fins que desaparegué a finals del sigle XVII per orde del rei Carlos II, que ordenà el tancament de tots els lupanars dels seus regnes.

     Eixe bordell començà a funcionar en l'any 1321 regnant Jaume II. En l'any 1345, el Consell General de la Ciutat, acordà la construcció d'una casa per albergar a aquelles prostitutes que volgueren deixar la professió. Esta casa va ser coneguda com la “Casa de les Penedides”, pero temps despuix va ser el Convent de Sant Gregori el que va passar a tindre esta funció.

     Els escàndals en el bordell eren continus, per esta raó la vespra de cada festa important les meretrius eren reunides per a traure-les del bordell i, custodiades, conduir-les pels carrers de la ciutat al Convent de Sant Gregori. Molts ciutadans, casi tots hòmens, s'apostaven pels carrers per a vore el trasllat de les dònes, les quals anaven vestides en els seus millors gales i perfums.

     Quan les dònes aplegaven al convent, situat just on en l'actualitat està el Teatre Olimpia, en el carrer Sant Vicent, se'ls impedia eixir al carrer i les monges les entretenien durant els dies que duraven les festes en charrades religioses.

     En la desamortisació de Mendizabal, el Convent de Sant Gregori va ser expropiat i passà a ser propietat de l'Estat. Uns anys més tarde el convent fon derruït i en el seu lloc sorgí l'edifici moderniste on s'ubica el teatre Olimpia en el carrer de Sant Vicent.

     Com a curiositat cal dir que de la solsida de l'edifici del convent solament es va salvar el rellonge que hi havia en la seua frontera i que en l'any 1913 va ser reutilisat ubicant-ho en l'iglésia parroquial de Benimaclet a la que se l’afegí la torre campanar per a donar cabuda al citat rellonge… i allí continua.

     En les imàgens es poden vore una miniatura medieval del bordell valencià, una image de la frontera del Convent de Sant Gregori on es pot apreciar l'esfera del rellonge i una atra instantànea de l'iglésia parroquial de Benimaclet en eixe mateix rellonge.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org