El Compromís de Casp

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 28 de juny de l’any 1412 se firma el Compromís de Casp, pel qual, s’torga la corona d’Aragó, vacant des de la mort de Martí “El Humà”, a Fernando d’Antequera.

Compromís de Casp.

     El Compromís de Caspe fon un pacte establit en 1412 per representants dels regnes d'Aragó i Valéncia aixina com d’un lletrat del condat de Barcelona per a triar un nou rei davant la mort en 1410 de Martí I d'Aragó sense descendencia i sense nomenar un successor acceptat. Supongué l'entronisació de Fernando d'Antequera, un membre pertanyent a la dinastia Trastámara, en la Corona d'Aragó.

     L'elecció dels compromissaris fon encomanada pel Parlament d'Aragó a Gil Ruiz de Lihorí, governador d'Aragó, i a Joan Jiménez Cerdán, Justicia Major del regne que designaren a:

     Domingo RAM, bisbe d'Huesca.

     Francisco d'Aranda, antic conseller real i enviat de Benet XIII.

     Berenguer de Bardají, juriste i lletrat general de les Corts d'Aragó.

     Gillem de Vallseca, lletrat del principat de Barcelona.

     Bonifaci Ferrer, prior de la Cartoixa de Portaceli; i posteriorment resident de la Cartoixa de Vall de Crist (Vila d'Altura, Castelló).

     Vicent Ferrer, dominic valencià.

     Ginés Rabassa, ciutada de Valéncia expert en dret, que per malaltia i incapacitat mental deguda a la seua alvançada edat i estat de salut, fon substituit per Pere Bertran.

     En les imagens, acta original del Compromis i l'oli "El Compromís de Caspe" de Dióscoro Puebla, Medalla de Primera Clase en l'Exposició Nacional de 1867, i que se troba en el Congrés dels Diputats a Madrit

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org