La vila de Castelló

Per Jesús Moya Casado

     El dia 24 de juliol de l’any 1368 Pere IV fa donació a l'infant don Juan de les viles de Castelló, Vilareal i la Vall d'Uxó a feu d'honor.

     El dia 6 juliol d'eixe mateix any l'infant don Joan, governador general d'Aragó, concedix un perdó general als veïns de Castelló, de tots els atropellaments comesos en defensa dels seus furs sobre la possessió manada donar a la vila a l'infant don Martín.

     I, per fi, el 6 d’octubre de 1368 l’infant don Juan, que tenia la vila de Castelló a título de feudatari d’honor, fa renuncia ad ella, QUEDANT PER A SEMPRE LLIGAT CASTELLÓ AL REGNE DE VALENCIA.

     ¿I que en ningú cas apareix en l’història de Castelló, cap nom d’origen català?

© Copyright J.M.C. - 2015

http://www.chert.org