El Català

Per Jesús Moya Casado

     Ací tenim un llibre editat en l'any 1912 sense nom d'autor (encara que llegint-ho sembla ser que els autors són un grup) El volum recopila una série de refrans, dits, personages… valencians en una gramàtica prou peculiar. Sembla mentira que este escrit hui en dia estiga en plena vigència.

EL CATALÀ, SI NO T'HO HA FET, T'HO FARÀ

     S'usa molt en el nostre regne este modisme o refrà, que tan poc favorix als catalans en general, i sense dubte té per fonament el caràcter “sui generis” d'eixe poble, que ralla molt alt en patriotisme a la seua terra, i està tan pagat d'ella, que creuen que no hi ha una atra millor, per això suponen que són superiors als demés, tenen el parlar brusc, altaner i poc atent, és orgullós, egoiste recelós, tacany i mesquí, raboser en els tractes i contractes; i com els valencians generalment són menys amants de la seua terra, pero més modests, més simpàtics, més fins en el tracte social, més generosos i despresos i més francs i confiats, allí on van són ben rebuts, atesos i respectats, reben la confiança de tots els que els tracten; tot lo contrari dels catalans, que casi mai apleguen a tindre completa confiança en ningú, i com un es descuide, a lo millor li vénen jugant una mala passada, raó perqué són antipàtics i on es volen, es volen poc. Totes estes coses hem tingut nosatres present en posar-li el títul ad este articulet i arrematar-ho en la consabuda cançó:

Martí, tira-li
català, matalà;
no trates en barrets rojos, (*)
que algú te la pegarà.

     (*) Ab els barrets rojos se referix a les barretines propies dels catalans.

     Puix com casi tots són amants del comerç i de l'indústria, i van en l'ànim del negoci, i no en el negoci de l'ànima, no tenen escrúpul de pegar-li-la al que s'encanta i es fia d'ells; pero esta regla també té honróses excepcions.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org