Marcelita Cloquell

Per Jesús Moya Casado

Revista Los Chicos i la chiqueta Marcelita Cloquell.

     Tal dia com hui 14 de febrer de l'any 1936, en una assamblea celebrada entre la “Associació d'Artistes Fallers” i la “Associació General Fallera Valenciana”, varen acordar repartir-se a parts iguals, els beneficis que es recaptaren en l'Exposició del Ninot.

     En 1936 va haver ya 80 falles infantils, i la revista “Los Chicos” va nomenar com a fallera major infantil a la chiqueta Marcelita Cloquell, i va ser la primera volta que es va celebrar una exposició de ninots de falles infantils.

     Aixina mateix la revista “Crònica” va convocar un concurs en 1935 i 1936 per a premiar els millors ninots vestits i a les seues modistes.

     Estes falles infantils, varen viure un auge en número sense precedents en esta época, gràcies als incentius en forma de premis exclusius otorgats per distintes entitats tals com la Penya “Tot i Res”, la revista “Los Chicos”, i la Associació d’Artistes Fallers.

     En les imàgens veem una portada de la revista "Los Chicos" i una fotografia de la chiqueta Marcelita Cloquell.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org