La Devesa i el llac de l’Albufera

Per Jesús Moya Casado

     Un tal dia com hui 3 de juny de l’any 1927 en Valéncia, el rei Alfonso XIII, fa entrega de la Devesa i el llac de l’Albufera a la ciutat, sent rebuda per l’Alcalde de la ciutat En Carlos Sousa Álvarez, Marqués de Sotelo.

L'albufera de Valencia.

     Carlos Sousa Álvarez de Toledo, militar i polític valencià, marquès de Sotelo. Ingressà a l'Eixèrcit Espanyol el 1879, dins la branca de Marina, i va lluitar a Filipines (1898). Quan tornà fou traspassat a l'eixèrcit de terra i nomenat Comandant Militar de Castelló, fins que al 1918 fou nomenat Comandant en cap de Valéncia. El 1924 passà a la reserva ab el grau de contraalmirant. Fon Alcalde de Valencia del any 1927 al 1930.

     En la image inferior, les autoritats en la porta de l'Ajuntament. Al centre en Carlos Sousa Álvarez de Toledo, Marqués de Sotelo, Alcalde de Valéncia. Any 1927.

     En l'atra image, l'albufera de Valéncia. Any 1925.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org