Un nou convent dominic

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 2 de juny de l’any 1618 es firma en Valéncia l’acta fundacional de un nou convent dominic, pel mercader de llibres i monge dominic Baltasar Simón de Vallterra, baix l’advocació de Nostra Senyora del Pilar, nomenant-se a Juan Vicente Català, vicari perpetu.

Convent de Nostra Senyora del Pilar.

     Simón de Vallterra deixà al fallir tots les seues posesions en mans del dominic Juan Vicente Català per a que fundara un convent de la mencionada orde. Mentres tant se construïa el convent, Simón de Vallterra fon soterrat en el Convent de Sant Domingo de la plaça de Tetuán. En 1615 junt al Portal de Torrent en la plaça de la Confraria de Santa Llucia se compren tres cases i en elles s'instala el citat Joan Vicent Català junt en quatre flares de l'orde.

     El convent fon declarat monument Historic-Artistic Nacional en 1982.

     En una de les imagens, la llosa del vas de Simón de Vallterra, en el seu escut nobiliari. Se pot vore en l'entrada a la parroquia pel carrer Guillem de Castro i porta data de 1618 en la següent inscripció:

HIC IACET BALTASAR / SIMON DE VALTERRA /

GENEROSVS ET SANCTE /

INQVISITIONIS FAMILIARIS / ET FVNDATOR

HVIVS / CONVENTUS / ANNO 1618

     En l'atra image, situació del Convent de Nostra Senyora del Pilar segun el plano del padre Tosca.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org