“L'ENSOMI DEL REI”

La novela històrica de JESUS MOYA CASADO

     El día 9 de juny del any 2021, per la vesprada a les 19:30 hores, en els locals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, carrer Avellanes, nº 26 de Valéncia, tení lloc la presentació del llibre L'ENSOMI DEL REI, junt en els dos guanyadors del Concurs de Narrativa de l'Entitat Cultural "El Piló".

L'ensomi del rey.

     Esta obra ha segut el primer treball en la modalitat de narrativa i ho vaig presentar al XXXII Premis de Narrativa de l'Entitat Cultural "El Piló" de Burjassot en la seua edició de l'any 2020 dins del XIX Premi de Novela “Federic Feases”. Si be no vaig resultar guanyador (els guanyadors varen ser ex aequo les noveles “Harolt, sense por”, de la que és autor Vicent Josep Escuder i Bisbal, i “La guerra dels Deus” de la que és autor Màxim Rueda i Pitarque), sí que va ser una obra que el jurat estimà que devia ser editada. Este cas mai s'havia donat en l'història dels premis.

     Per tant, el agraïment a l'Entitat Cultural “El Piló” pel seu esforç a l'hora d'editar esta novela; al jurat del premi pel seu reconeiximent; a les persones que m'han ajudat en este treball, pels seus consells, esforços i rectificacions; a Mariángeles la meua dòna, per la seua ajuda; a María Jesús, la meua filla, per les seues rectificacions; a María, l’atra filla per les seues ilustracions i als meus amics, en els que vaig confiar per a rebre els seus consells, Enrique Galduf Llopis, José Ángel Planillo i Pepe Ortiz Chiner.

     Va obrir l'acte el president d'El Piló, Josep Barat, per a presentar a l'autor i felicitar-se per haver editat este llibre perque a part de la calitat lliterària que té, està escrit per un soci d'esta Entitat Cultural Valenciana El Piló.

     A continuació prengué la paraula Oscar Rueda, en representació de l'editorial, per a significar que estava molt content per haver editat esta novela, històrica, pero molt imaginativa, que contribuïx a difondre la nostra història i ademés és de llectura fàcil per lo ben escrita que està i les situacions, algunes desconegudes, que nos conta.

     Tot seguit Jesús Moya va significar que després de lo que ya s'havia dit abans, no podia dir res més, pero d'un modo distés i jocós, va anar desgranant anècdotes de les diferents etapes en que li va costar escriure'l, ya fea huit anys, pero l'havia oblidat en un calaix, fins que el va reprendre per a presentar-lo ad estos premis d'El Piló.

     Després va repondre ad algunes preguntes que li feren els assistents i s'acaba l'acte firmant llibres ad aquells assistents.

     Si estàs interessat en saber en qui es reunia el rei Jaume I en els seus temps d'oci durant la conquista del Regne de Valéncia; si t'interessa saber que es menjava en eixa época; si vols conéixer la visió d'els qui varen participar en la batalla del Puig des de dins del combat; ¿cóm es montava i quins personages componien els campaments del rei cristià?; ¿cóm foren les moltes conversacions que varen mantindre el rei moro Zayan i Jaume I?; ¿cóm es curaven als ferits de les batalles?; ¿cóm es vestien en eixos temps?; ¿cóm vivia el rei Zayan en el Palau Real de Valéncia?; ¿cóm va ser l'interior de la finca de recree que el rei moro Zayan tenia en l'interior de la muralla?; ¿cóm es dia el cavall preferit del rei Zayan?; ¿cóm vivien En Jaume i Na Violant?…

     Totes estes preguntes i moltes més les podràs vore resoltes durant la presentació de la novela “L’ensomi del rei” de Jesús Moya Casado.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org