XXX SEMANA DEL LLIBRE VALENCIÀ I XXVII RECITALS POÈTICS DE PRIMAVERA

Organisada per la SECCIÓ DE LLENGUAJE Y LITERATURA VALENCIANA ′′LLUIS FULLANA′′ DE LA RACV

Per Jesús Moya Casado

Del 7 a l’11 de juny de 2021

     C/ Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia.

     La fira obrirà de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous de 17 a 20 h.

     Restricció d’aforament.

Dia 7, DILLUNS

     A les 12:30 h.- Apertura i declaració de PORTES OBERTES.

Dia 8, DIMARTS

     A les 19:15 h. -  Presentació de llibres de l’editorial L’Oronella.

      • Les cireres del cementeri, de Gabriel Miró. Traducció a la llengua valenciana per Antoni Ruiz Negre, agregat colaborador de la Secció de Llengua de la RACV.

      • La vida de Jesús 3. La vida oculta, d’Isabel de Villena. Edició a càrrec de Miquel Estellés Barat, agregat colaborador de la Secció de Llengua de la RACV.

      • Xavier Casp inexplorat. Recull de poesia majoritàriament inèdita de l’escritor de Carlet. A càrrec de Maria Jesús Coves Torralba, agregada colaboradora de la Secció de Llengua de la RACV.

Dia 9, DIMECRES

     A les 19:15 h. -  Presentació de llibres de l’editorial L’Oronella en colaboració en l’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot.

      • Harolt, sense por, de Vicent Josep Escuder i Bisbal. Guanyadora ex aequo del premi Feases de Novela en 2020.

      • La guerra dels deus, de Màxim Rueda i Pitarque. Guanyadora ex aequo del premi Feases de Novela en 2020.

      • L’ensomi del rei, novela històrica de Jesús Moya i Casado.

     Qui desige gojar la dedicatòria dels llibres que es presenten, podrà adquirir-los prèviament en l’exposició de la planta baixa.

Dia 10, DIJOUS

     A les 19:15 h. -

XXVII RECITALS POÈTICS DE PRIMAVERA D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

     Al cine, en vers.

     Recitaran els poemes originals:

      • Vicent López: Casablanca.

      • Rafael Melià: Cinema Paradiso.

      • Òscar Rueda: El nom de la rosa.

      • Ricart Folgado: La vida de Brian.

      • Maria Jesús Coves: Matar un rossinyol.

      • Joan Josep Serra: El virgo de Viçanteta.

      • Manuel Navarro: La vaquilla (com un homenage especial en el centenari del naiximent de Lluís Garcia Berlanga).

     Totes les activitats són en entrada lliure fins a completar aforament restringit.


XXX SEMANA DEL LIBRO VALENCIANO Y XXVII RECITALES POÉTICOS DE PRIMAVERA

Organizado por la SECCIÓN DE LENGUAJE Y LITERATURA VALENCIANO ′′LLUIS FULLANA′′ DE LA RACV

Del 7 al 11 de junio de 2021

     C / Avellanes, 26 de la ciudad de Valéncia.

     La feria estará abierta de lunes a viernes de 10 a 14 y de martes a jueves de 17 a medianoche.

     Restricción de capacidad.

Día 7, LUNES

     A las 12:30 h.- Apertura y declaración de puertas abiertas.

Día 8, MARTES

     A las 19:15 h. - Presentación de libros de la editora L'Oronella.

      - ′′ Las cerezas del cementerio ", por Gabriel Miró. Traducción al idioma valenciano por Antoni Ruiz Negre, colaborador de la Sección de Idiomas RACV.

      - ′′ La vida de Jesús 3. La vida oculta ", por Isabel de Villena. Edición por Miquel Estellés Barat, colaborador de la Sección de Idiomas de la RACV.

      - ′′ Xavier Caspe inexplorado ". Colección de poesía inédita del escritor de Carlet. Por María Jesús Coves Torralba, colaboradora agregada de la Sección de Idiomas de la RACV.

Día 9, MIERCOLES

     A las 19:15 h. - Presentación de libros de la editora L ' Oronella en colaboración con la Entidad Cultural Valenciana El Piló de Burjassot.

      - ′′ Harolt, sin miedo ", de Vicent Josep Escuder i Bisbal. Ganador ex aequo del premio Novela Feases en 2020.

      - ′′ La guerra de dioses ", de Máximus Rueda y Pitarque. Ganador ex aequo del premio Novela Feases en 2020.

      - ′′ La Ensomía del Rey ", novela histórica de Jesús Moya y Casado.

     Quien quiera acudir a la dedicación de los libros presentados, podrá adquirirlos de antemano en la exposición de planta baja.

Día 10, JUEVES

     A las 19:15 h. -

XXVII RECITALES POÉTICOS DEL VERANO PRIMAVERA DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LENGUAJE VALENCIANO

     En el cine, en verso.

     Recite los poemas originales:

      - Vicent Lopez: Casablanca.

      - Rafael Melia: Paradiso Cinema.

      - Oscar Rueda: El nombre de la rosa.

      - Ricart Folgado: la vida de Brian.

      - Maria Jesus Coves: Matando a un ruiseñor.

      - Joan Josep Serra: el virgo de la Vi çantanteta.

      - Manuel Navarro: La novilla (como homenaje especial al centenario del nacimiento de Lluís García Berlanga).

     Todas las actividades están en entrada gratuita hasta que se complete la capacidad restringida.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org