La galera de Quart

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 3 de juny de l'any 1826, el Alcait de la Galera de Valéncia, que ho era de les dos, la de les Torres de Quart i la del Gremi de Sabaters, informà que no podia admetre a cap presa més, per la estretea i incapacitat del local cedit per la Confraria dels Sabaters.

La galera de Quart a Valencia del Cid.

     Davant l'impossibilitat d'albergar un major número de recluses en la galera de Valéncia que es trobava en la part atrassera de la base de les torres de Quart, el gremi de Sabaters oferí part d'unes cases, propietat del gremi, per a albergar i oferir una millor atenció de les recluses. Per ad això varen traslladar a unes 50 recluses a les que posteriorment s’afegint prou més. Cal tindre en conte que en eixos moments, Valéncia era la capital més poblada d'Espanya.

     El gremi de sabaters de Valéncia, en l'any 1369, varen comprar vàries cases en les quals varen establir la seua confraria i construiren un hospital per a pobres. Este carrer s'ubica des del carrer del Mur de Santa Ana fins al carrer Serrans.

     Fa 377 anys, la cancelleria del rei Felipe IV firmà l'orde per a la fundació en Valéncia de la primera presó exclusivament de dònes en la Corona d'Aragó. Esta orde dia aixina:

     “A imitacion de las Cárceles que hay en la Villa y Corte de Madrid, Valladolid y otras Ciudades de España, Don Fray Pedro de Urbina, Arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia, mandó labrar una Carcel para sujetar las mugeres lascivas y meretrices, en una de las heroycas Torres de la Puerta de Quarte, cerca los años de 1650. para cuya fundacion y alimentos de las tales, determinó y formó rentas suficientes de bienes propios.”

     Anteriorment, hòmens i dònes que complien condena, ho feyen en masmorres separades dins del mateix edifici. En Valéncia, des de 1586 fins a 1626, els condenats -sense distinció de gènero- eren reclosos en la Presó de Sant Narcís, en el cantó dels carrers del Salvador i del Almodí. Més tart seria provisionalment habilitada una part de les torres de Quart per a ficar l'excés de població reclusa femenina. I finalment en 1644, la galera de Quart passava a concentrar la totalitat de les condenades i es convertia exclusivament en la presó de dònes.

     En les imàgens podem vore un gravat en el que s'aprecien les cuines de la Galera en la base dreta de la torres de Quart i el pla del Pare Tosca en l'ubicació de les torres.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org