Joan Gilabert Jofré

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 24 de febrer de l'any 1409, el pare Jofré va protegir a un foll de les ires d'un grup de gent, exponent la necessitat de construir un hospital per ad estos inocents.

     Joan Gilabert Jofré, va nàixer en el carrer dels Chofrens de Valéncia el 24 de Juny de 1350 i va morir el 18 de maig de 1417 en el Monasteri del Puig. Fill de Francesc i de Violant. Prop dels vint anys demanà ingressar en l'Orde de La Nostra Senyora de la Mercé, vestint l'hàbit per primera volta en l'any 1370 en el monasteri del Puig de mans del Comanador fra Jaume Tahust. Gran part de la seua vida la dedicà a l'atenció dels malalts mentals.

El pare Jofré defenent un foll, de Joaquim Sorolla.

     L'Orde de la Mercé, és una orde religiosa mendicant, fundada en 1218 per sant Pere Nolasco per a la redenció dels cristians captius en mans de musulmans. Els mercedaris es comprometen en un quart vot, afegit als tradicionals de pobrea, obediència i castitat de les demés órdens, a lliberar a uns atres més dèbils en la fe, encara que la seua vida perille per això.

     Va ser el 24 de febrer de 1409, dumenge, quan anant a la catedral per a predicar el sermó de quaresma, quan va vore que la gentola perseguia i llapidava un malalt mental; el pare Jofré va amparar al pobre, ho portà al seu convent per a curar-ho, i despuix en el sermó va clamar:

     “En la present ciutat hi ha molta bona obra pía i de gran caritat i recolze per part dels fidels. Pero falta una que és de gran necessitat, açò és un hospital o casa on els pobres inocents i furiosos foren acollits”.

     Terminada la prèdica, Llorenç Salóm i atres dèu comerciants es varen oferir al mercedari per a secundar les seues inquietuts, i aixina va nàixer el primer manicomi del món per a el que fra Joan Gilabert instituí la advocació de La Nostra Senyora dels Desamparats, l'image peculiar dels quals va permetre crear Alfons “el Catòlic” el 5 d'octubre de 1416.

     En esta fundació assistencial es començà per primera volta a proporcionar als malalts mentals tractament mèdic hospitalisat i una residència on pogueren viure acollits. Dit hospici es va convertir en l'actual Hospital General Universitari de Valéncia.

     El cos del Pare Jofré es conserva en El Puig i el seu esperit perviu en les seues obres, puix és una de les figures més importants de l'Orde Mercedaria i un dels valencians més ilustres de tots els temps.

     En l'image es pot vore el célebre oli “El pare Jofré defenent un foll” de Joaquim Sorolla pintat en Assís (Itàlia) en 1887 .És propietat de la Diputació de Valéncia, pero expost en depòsit en el Palau de la Generalitat de Valéncia. El quadro va ser una exigència d'una beca concedida per la Diputació, i el seu enviament li va permetre al pintor prorrogar-la per un any més, fins a 1888.

© Copyright J.M.C. - 2023

http://www.chert.org