Don Juan Plaza

Per Jesús Moya Casado

Don Juan Plaza

     Bon dia a tot lo món. Tal dia com hui 8 de juny de l’any 1576 se nomena al mege valencià Juan Plaza per a la cátedra de herbes creada pel Consell municipal de Valéncia. Esta cátedra impon la obligació d’anar a reconéixer les herbes de les montanyes de Porta-Coeli per un temps de trenta diez.

     L'Universitat de Valéncia tingué una càtedra d'Herbes dedicada als medicaments simples (plantes curatives i productes curatius d'orige animal i mineral).

     Juan Plaza fon la principal figura de la botànica medica en la Valéncia del segle XVI.

     Juan Plaza ocupà esta càtedra durant la qual se fundà un jardí botànic, considerat com el primer d'Espanya de caracter universitari.

     Plaza contribuí també en l'estudi d'alguna especie americana recent aplegada a la península. La primera notícia que se te d'un albocat aclimatat en Europa es l'eixemplar que este mostrà en 1563. Atre tant succeí en el Ágave americana (pitera) que "els valencians la cridaven fil i agulla", degut a lo puntagut de l'extrem de les fulles i a que les seues fibres poden utilisar-se com fils (pita).

     En la image, retrato de Juan Plaza (1520-1603) que se realisà en el taller de Joan Ribalta, per a la galeria de celebritats valencianes en el monasteri de La Murta. Museu de Belles Arts, Valéncia.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org