Els Juges de lo Civil i de lo Criminal

Per Jesús Moya Casado

     El día 21 de maig de l'any 1239 el rei Jaume promulga en Xàtiva la primera llei pròpia de la Ciutat de Valéncia, en la qual es crea la figura dels Juges de lo Civil i de lo Criminal, així com la Cambra dels Jurats. Esta llei serà l'antecedent de les "Costums" i rebatejat el conjunt de les mateixes dotze anys després com "Els Furs".

© Copyright J.M.C. - 2015

http://www.chert.org