La ciutat d'Alacant

Plaça forta defensiva d'Espanya

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 13 de juliol de l'any 1858, la reina Isabel II va transmetre al Ministeri de la Guerra, per a que la fera aplegar a l'Ajuntament d'Alacant, l'orde per la qual s'autorisava ad este a que derribara les muralles de la ciutat, i d'esta forma Alacant va deixar de ser plaça de guerra.

La ciutat d'Alacant.

     La ciutat d'Alacant, plaça forta defensiva d'Espanya i un dels ports comercials més importants, va estar amurallada fins a ben entrat el sigle XIX.

     Quan la reina Isabel II aplegà a la ciutat alacantina per a inaugurar la llínea férrea entre Madrit i Alacant en 1858, l'ajuntament va aprofitar la visita per a demanar-li a Sa Majestad el derrocament de les seues muralles.

     Es varen tardar al voltant de vint anys en desmontar-les, i lo que antany havien segut grans parets de pedra, va donar pas a l'obertura de carrers per a que els camps que vorejaven la ciutat es convertiren en una bonica i pròspera ciutat.

     El perill de les guerres havia passat i aquelles apocalíptiques muralles solament tenallaven el creiximent urbà de la ciutat, infectant els seus carrers de pobrea i brutea.

     En la primera image es pot vore un gravat de la Porta de la Mar, que era l'accés per el que passaven totes les mercaderies i viagers que aplegaven o partien des del port alacantí. En ella es cobraven els imposts sobre les mercaderies, i es controlava a quí entrava en la ciutat. Va ser el port més important del Mediterràneu espanyol, i en l'arribada del tren, esta categoria es va multiplicar, ya que per ací es donava eixida als productes de la Mancha i el centre d'Espanya cap a la mar, i es rebien les importacions que aplegaven al port. I en la següent fotografia es pot vore una panoràmica de la ciutat, presa pel fotógraf personal de la reina Isabel II, de la ciutat d'Alacant en les muralles en peu.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org