Nicolau Factor i Estaña

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 30 de novembre del any 1537, Nicolàs Factor, pren l’hàbit d’observància de San Francesc, en el convent de Santa María de Jesús, on permaneixeria durant quaranta sis anys, fins el dia que morí.

Image i font del Beato Nicolás Factor al Monasteri de Sancti Espiritu del Monte a Gilet

     Nicolau Factor i Estaña (Valéncia, 29 de juny de 1520 - Valéncia, 25 de decembre de 1583) Fon un franciscà, pintor renaixentista i beat valencià.

     Ab 17 anys, el 30 de novembre de 1537, va ingressar en l'orde franciscana en el Convent de Santa Maria de Jesús de Valéncia. Fon ordenat sacerdot i exercí de guardià dels convents de Sant Esperit de Gilet, Chelva, Vall de Jesús (prop de Puçol), Sant Blai de Sogorb i Bocairent, aixina com de mestre de novicis de la província franciscana de Valéncia fins a l'any 1571, en que es va traslladar a Madrid com a director espiritual del Monasteri de Santa Clara per solicitut expressa de Joana d'Habsburg.

     En els primers dies d'abril de 1582 va traslladar-se al convent de Santa Caterina d'Onda. A novembre del mateix any es va traslladar a Barcelona al convent de Mont Calvari, d'on va tornar de nou, molt malalt, al de Santa Maria de Jesús a Valéncia cap a finals de 1583, on va morir.

     En este Monasteri, mos trobem en la font del Beato Nicolás. L'any 1554 a petició d'un cuiner, que no tenia servici d'aigua, el beato trobà miraculosament esta font i digue: “no faltarà”. I encara raja.

     Fon conseller del patriarca Joan de Ribera i va mantenir lligams d'amistat ab el beat Joan dels Àngels, a Madrid, i ab Sant Lluís Bertran.

     Conreà la música, la ilustració de llibres i la pintura, seguint la llínea manierista de Joan de Joanes pero sense atényer la perfecció d'este, deixant una obra de valor desigual.

     Va ser beatificat pel Papa Pio VI el 27 d'agost de 1786. La seua festivitat se celebra el 23 de decembre.

     En la image, oli de Josep Vergara, que representa al beato a la Capella de la Sapiència de la Universitat de València, s. XVIII i font del Beato Nicolás Factor al Monasteri de Sancti Espiritu del Monte a Gilet.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org