El colege d'òrfens

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 14 de mars del any 1593, per mig d’una carta real, Felipe II reconeix plena responsabilitat jurídica a la Lloable Confraria del Gloriós i Benaventurat nostre Pare Sant Vicent Ferrer, dedicada a colege d'òrfens, que havia segut creat pel sant en 1410.

     Els chiquets òrfens de la ciutat eren arreplegats en esta institució i en ell se'ls procurava educació i se'ls ensenyava un ofici. A les chiquetes se'ls “educava per al govern de la casa i ser bona esposa.” El conte de l'institució va quedar al càrrec dels "beguines" o "germans de la penitència" que disponien d'un Hospital cridat de “Nostra Dona Santa María” o "dels Beguins", front a l'actual parròquia de Sant Agustín. El colege passa per ser la més antiga institució educativa de caràcter benèfic del món.

     En 1498 el número d'òrfens en els carrers de Valéncia havia aumentat en excés, per lo que es va prendre la decisió de convertir la Casa natalicia de Sant Vicente Ferrer i el Convent de Sant Domingo com a sèus complementàries de l'Institució, que en aixó es coneixia com a Colege d'Òrfens de Sant Vicente Ferrer.

     En 1547 varen ser aprovades les primeres ordenances, en 1593 els administradors del colege varen ser acusats d'una mala administració, per lo que el rei Felipe II suprimix la Confraria de Sant Vicente Ferrer i nomena una Junta de Govern formada per tres membres: un canonge de la Catedral, un jurat de la ciutat i un administrador de l'Hospital General de Valéncia. Els tres membres elegien a la seua volta a un clavari que era l'encarregat eixecutiu del govern de l'institució.

     El rei Alfonso XIII, per una Real Orde, firmada el 29 de Giner de 1913, va clasificar "de Beneficencia particular el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, instituido por el mismo Santo (...), pues aparte de ser su objeto esencial el acogimiento de niños huérfanos pobres, realiza también misión educativa".

     En 1968, per afonament parcial de la fàbrica del Colege, s'edifica un atre, de nova planta, en terme municipal de Sant Antonio de Benagéber. I el 18 de setembre de 1977, la secular Institució acull en amplis pabellons i espais ajardinats "als chiquets de Sant Vicent" fins al dia de hui.

     En les imàgens es poden vore la primitiva ubicació del colege en un pla de l'época ab la cita corresponent, fotografia del colege en la seua ubicació del carrer Lauria (a la dreta de l'image) i aula en l'interior del colege.

Plano del colege d'orfens a Valencia. El colege d'orfens a Valencia. Aula del colege d'orfens a Valencia.

© Copyright J.M.C. - 2023

http://www.chert.org