El III Centenari de la publicació del Quixot

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 7 de maig de l'any 1905, a les onze del matí, l'Ajuntament de Valéncia baix maces, i en companyia dels membres organisadors del III Centenari de la publicació del Quixot, es varen dirigir al carrer Sant Vicente, 3, on va estar l'imprenta de Pedro Patricio Mey, impressor de l'edició valenciana del llibre, on varen colocar una placa en recort de l'event. A continuació es varen dirigir al carrer Guillem de Castro, front a les escoles, en la finalitat de continuar en els actes de la commemoració.

Escultura en el seu primitiu emplaçament; placa commemorativa impresió del Quixot.

     Eixe dumenge va ser una festa d'exaltació cultural en la que fins a la Senyera deixà el seu Archiu, va ser descendida en solemnitat pel balcó municipal del carrer de la Sanc i es sumà al corteig festiu que, en les autoritats i corporacions es va dirigir al carrer de Sant Vicente, cantó a la placeta de Sant Martín. Allí va ser descoberta una placa commemorativa del lloc on va estar l'imprenta de Mey: en “el carrer de Sent Martí a Santa Tecla”, prop de la “Pelleria Vella, carrer dels Joffrens i Traveça”.

     Entre músiques, la comitiva va marchar fins a l'actual Colege Cervantes, en el carrer de Guillém de Castro, on s'estava derribant el vell matador, substituït ya pel nou, en la passeig de la Pechina.

     La Corporació havia acordat erigir un monument dedicat a Cervantes. Per la pressa del temps sobre el monument, per ad este event, es va colocar un esbós en algeps de l'estàtua, que l'escultor valencià Mariano Benblliure acabà de construir un any despuix. L'estàtua final de Benlliure va ser colocada en la plaça del Picadero (hui dels Pinazo) i no va aterrisar en els jardins de Cervantes, de veres, fins a 1931.

     Serrano Morales, un dels promotors de l'homenage a Cervantes, coleccioniste de llibres, va regalar a l'Ajuntament tota la seua biblioteca, que es conserva intacta en el palau de Cervellón. Ell va ser l'orador principal que va glossar les relacions entre Valéncia i Cervantes en un discurs magistral que pronuncià en els jardins de Guillém de Castro encara semiocupats pels corralons dels almagasens municipals.

     L'acte es tancà en un cor infantil que va entonar l'Himne a Cervantes, compost per Salvador Giner i lletra de Teodoro Llorente.

     En la Catedral es varen celebrar exèquiès per l'escritor, en l'Universitat es celebrà una exposició en totes les edicions del Quixot i dels llibres de Cavalleria del seu temps. I ab la primera edició d'eixa obra eixemplar, la millor biografia de Miguel de Cervantes, que va fer el valencià Gregorio Mayans i Ciscar.

     En les imàgens veem l'escultura en el seu primitiu emplaçament; placa commemorativa de l'Ajuntament de Valéncia colocada en el carrer Sant Vicente i la mateixa estàtua i jardins en el seu emplaçament actual.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org