El Regne de Valéncia

Per Jesús Moya Casado

   El dia 1 d'abril de l'any 1261, en arreglo als Furs redactats pel escribà real Boronat de Penya i concedits pel Rei Jaime I, es va constituir el Regne de Valéncia baix la Corona d'Aragó.

Oli de Vicente Requena (1593).

   Els Furs, varen ser redactats conforme a les costums valencianes. Estes eren les normes de vida comú aixina com l'ordenació de la ciutat de Valéncia i del seu Regne. En estes normes s'arreplegaven, igualment, algunes de les que varen estar en vigor durant el regnat moro, tals com el Tribunal de les Aigües.

   Una de les noves llegislacions més importants varen ser la configuració dels Juges Civils, Criminals i Militars, aixina com la “Cambra dels Jurats de Valéncia”.

   El Rei Jaime I, en l'any 1251, otorgà a “les costums valencianes” el privilegi de Furs, i ordenà que els juges s'atingueren ad estes lleis.

   La ciutat de Valéncia i el seu regne varen tractar d'obtindre la irrevocabilitat del dret valencià per part del Rei, per lo que el 1º d'abril de 1261 se li va solicitar que foren jurats estos Furs. A soles sèt dies despuix, el 7 d'abril de 1261, Jaime I jurà en Valéncia, davant les Corts Valencianes, els Furs del Regne de Valéncia.

Pont de fusta del riu Turia a Valencia.

   Quatre dies més tart promulguà un nou privilegi al regne valencià, segons el qual, tots els successors del monarca també tenien que jurar-los en Valéncia abans d'haver complit el més del seu regnat.

   En 1270 Jaime I tornà a ordenar als juges, definitivament, que no s'atingueren als decrets sino als Furs de Valéncia.

   La primera sessió de Corts va ser en Valéncia en l'any 1261 baix el regnat de Jaime I i l'última en 1645 també en el Cap i Casal.

   En les imàgens es pot vore l'oli de Vicente Requena (1593) que es troba en el “Saló de Corts”del Palau de la Generalitat i, com a curiositat, es pot observar en la fila superior esquerra, com a component de l'estament eclesiàstic a Juan de Ribera; en l'atra image veem part del pla de Valéncia de 1563 d'Anton Van donen Wyngaerde encarregat per Felipe II, on es veu l'esquerra l'antic Palau Real i davant el pont del real, llavors de fusta.

© Copyright J.M.C. - 2019

http://www.chert.org