Pere Salvà i Mallent

Per Jesús Moya Casado

     Lliggau estes estrofes escrites per Pere Salvà i Mallent en l'any 1830. Resulta curiós vore els intents dels "historiadors i llingüistes" catalanistes pretenen fer-nos vore que Salvà i Mallent va ser un continuador de la Renaixença catalana.

No hi ha més preguntes senyoria.
El que ignore el valencià,
no es meta a decidir,
si en el nostre comú dir
parlem o no en cristià;
que este idioma llis i pla,
té el seu estudi profunt,
i és en gràcies més fecunt
que el castellà, el francés
l'alemà i l'anglés,
i quants hi ha en lo món.

© Copyright J.M.C. - 2023

http://www.chert.org