Sessió de les Corts Valencianes

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 20 de setembre de l'any 1286, el rei Alfonso III, celebrà sessió de les Corts Valencianes en l'Iglésia del Salvador.

L'Iglésia del Salvador.

     Esta sessió de les Corts Valencianes va servir per a que el rei jurara els Furs del Regne de Valéncia tal i com va deixar instaurat el rei Jaume I. A partir de la jura dels Furs el rei ya podia dictar mandats i eixercir les recaptacions que estimara convenient.

     La Real Iglésia del Santíssim Crist del Salvador, de la ciutat de Valéncia, va ser una de les iglésies alçades despuix de la conquista de Jaume I en el sigle XIII, sobre una mesquita. En l'actualitat està ubicada en el carrer Trinitarios, nº 1, propenca a la catedral.

     En l'image podem vore la Real Iglésia del Santíssim Crist del Salvador, en la ciutat de Valéncia.

© Copyright J.M.C. - 2021

http://www.chert.org