L'iglesia de Sant Esteve

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 26 de giner de l'any 1472, es va colocar la primera pedra de l'iglésia de Sant Esteve, per part del primer bisbe de Valéncia, Pere d’Albalat.

     Esta iglésia ya va ser “purificada” anteriorment a esta data, ya que fon una de les dèu primeres parròquies creades en 1238 res més ser reconquistada Valéncia.

     Està situada en la Plaça de Sant Esteve de Valéncia i va ser construïda sobre una antiga mesquita i és una de les més antigues de la ciutat. Es tracta del primer temple cristià de Valéncia i en ell se casaren les filles del Sit i on este va ser enterrat abans del seu trasllat a Burgos.

     Sant Esteve era l'iglésia dels notaris i la seua confraria va patrocinar en 1682 la construcció de les capelles dels peus, ab la pila batismal de Sant Vicent Ferrer i Sant Luis Beltrán en el centre. Esta pila és un dels llocs preferits pels valencians per a batejar als seus fills ya que hi ha la creència popular de que els qui en ella són batejats no moren de forma violenta.

     En les imàgens es poden vore l'interior, la torre campanar i la frontera de l'iglésia.

L'interior, la torre campanar i la frontera de l'iglésia de Sant Esteve a Valéncia.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org