Sant Mauro

Tercer Patró de Valéncia

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 7 de l’any 1631 el Consell de la Ciutat de Valéncia proclama a Sant Mauro, Tercer Patró de Valéncia. La festa de Sant Mauro es celebra tots els 5 de decembre.

Sant Mauro.

     La Real Capella de Corpus Christie de Valéncia celebra la festa del Patró del seu Colege Seminari, Sant Mauro, el "invictísimo mártir romano", com agradava cridar-li al seu fundador, Sant Joan de Ribera. Pero també es Patró de Valéncia, "abogado del aygua de la pluja en lo temp de necessitat", com acredita el Manual del Consell de 1631 que se guarda en l'Archiu Municipal. La raó del seu nomenament se troba en dit colege i l'intenció del Patriarca i l'Arquebisbe es usar-ho per a la formació dels estudiants al sacerdoci.

     El 5 de decembre se celebra la festivitat del que fon protector del Cap i Casal i el seu regne fins 1810. La figura de Sant Mauro fon venerada en Valéncia i el seu Regne des de 1631 perque salvà de la sequia a la ciutat i els seus dominis fins en quatre ocasions. En 1810 i per la negativa del Colege del Patriarca de traure al sant per a evitar la guerra contra els francesos fon defenestrat pel comissionat de la ciutat i oblidat pels valencians.

     En la image, reliquiari del cap de Sant Mauro Màrtir, Iglesia del Patriarca en Valéncia.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org