La canço de lluita

Per Jesús Moya Casado

     Ací teniu la canço de lluita que és un himne valencianiste compost per el fill de Maximilià Thous Orts, Maximilià Thous Llorens en l'any 1922.

     Este és un himne valencianiste, utilisat per tot el valencianisme, ya siguen regionalistes o foralistes aixina com pels nacionalistes. En él es reflectix un desig de llibertat per al poble valencià, pero no en forma d'independència d'Espanya sino de democràcia i llibertat per al poble i que, també actualmente, lo mateix que abans, vol ser un rebuig a l'opressió catalanista que sofrix tot lo valencià.

Valencians, prou de temps s'alluntarem
oblidant-nos de que erem germans.
Ajuntem-nos, que ya ha arribat l'hora
de ser lliures i ser valencians.
Ya sobre els camps d'lberia
per tot arreu esclaten
les flors que son el simbol
de patria i llibertat,
i mentres atres cullen
els fruits de la victoria,
el poble de Valencia
no deu d'estar parat.
Valencians, defengam nostra terra
contra lladres, bochins i tirans;
ajuntem-nos, que ya ha arribat l'hora
de ser dignes de ser valencians.
Agraïm l'amor pur de Valencia
que nos vol vore units i germans,
i els fills nostres diran recordant-nos,
que som dignes de ser valencians.
Junt a la mar blavosa
i al cim de la montanya,
la voluntat del poble
nos ha posat un niu;
de front, a l'aire lliure
el nostre pit s'eixampla
i al bes del sol que abrasa
el nostre cor hui reviu.
Valencians, prou de temps s'alluntarem
oblidant-nos de que erem germans.
Ajuntem-nos, que ya ha arribat l'hora
de ser lliures i ser valencians.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org