Los ocells a Castelló de La Plana.

per Jordi Tàrrega Sangüesa.

    Tenim a la ciutat de Castelló de La Plana, molts jardins i parcs per tota la població, el que ens permet gaudir d’una àmplia simfonia musical quan arriba la primavera, fent una observació sistemàtica dels ocells del meu entorn, mirant només des del balcó, o al passejar amb Victòria i Roc, el nostre gos, pel barri i en desplaçaments molt limitats i reduïts a diferents hores de cada dia, podem gaudir quasi d'un zoològic al costat de casa, encara que totes aquestes aus que relaciono, han estat observades en una part molt reduïda de la ciutat: la part de Les Palmeretes (avinguda dels Caputxins), plaça del Primer Molí i zona verda, entre aquesta plaça i el Segon Molí (al voltant del recinte on es fan les mascletades a les Festes de La Magdalena).

    Per la meua afició a l'ornitologia, no he necessitat fe "trampes", són espècies que he vist o sentit i les he identificat amb total seguretat, no n'he posat les probables, ni les que han observat altres persones en altres punts de la ciutat, ni tampoc les que he pogut veure en altres èpoques de l'any. Són 50, més de les 40 que amb joia diuen alguns mitjans de comunicació que es poden observar a la ciutat de València.


Orden. Génere Espécie
Nom Científic Nom més emprat en català
Anseriformes. Anas. 1.- Anas platyrhynchos Coll-verd.
Columbiformes.. Columba. 2.- Columba palumbuspalumbus. Tudó.
3.- Columba livialivia. Colom roquer.
Streptopelia. 4.- Streptopeliadecaocto. Tórtora turca.
Charadriformes. Larus. 5.- Larusaudouinii. Gavina corsa.
6.- Larusmichaellis. Gavià argentat de potes grogues.
Pelecaniformes. Nycticorax. 7.- Nycticoraxnycticorax. Martinet de nit.
Bubulcus. 8.- Bubulcus ibis. Esplugabous.
Ardea. 9.- Ardeacinerea. Bernat pescaire.
Egretta. 10.- Egrettagarzetta. Martinet blanc.
Plegadis. 11.- Plegadisn falcinellus. Capó reial.
Phalacrocorax. 12.- Phalacrocorax carbo. Corb marí gros.
Accipitriformes. Gyps. 13.- Gypsfulvus. Voltor comú.
Hieraaetus. 14.- Hieraaetuspennatus. Águila calçada.
Strigiformes. Tyto. 15.- Tyto alba. Òliba.
Otus. 16.- Otusscops. Xot.
Coraciiformes. Upupa. 17.- Upupa epops. Puput.
Merops. 18.- Meropsapiaster. Abellerol.
Apodiformes. Tachymarptis. 19.- Tachymarptis melba. Ballester comú.
Apus 20.- Apus apus. Falciot negre.
Falconiformes. Falco. 21.- Falco tinnunculus. Xoriguer comú.
Psittaciformes. Psittacula. 22.- Psittacula krameri. Cotorra de Kramer.
Passeriformes. Pica. 23.- Pica pica. Garsa.
Lanius. 24.- Lanius meridionalis. Botxí meridional.
Parus. 25.- Parus major. Mallerenga carbonera.
Cyanistes. 26.- Cyanistes caeruleus. Mallerenga blava.
Delichon. 27.- Delichon urbica. Oreneta cuablanca.
Hirundo. 28.- Hirundo rustica. Oreneta comuna.
Ptyonoprogne. 29.- Ptyonoprogne rupestris. Roquerol.
Phylloscopus. 30.- Phylloscopus collybita. Mosquiter comú.
Cisticola. 31.- Cisticola juncidis. Trist.
Sylvia. 32.- Sylvia atricapilla. Tallarol de casquet.
33.- Sylvia cantillans. Tallarol de garriga.
34.- Sylvia melanocephala. Tallarol cap negre.
Sturnus. 35.- Sturnus vulgaris. Estornell vulgar.
36.- Sturnus unicolor. Estornell negre.
Passeriformes. Turdus. 37.- Turdus merula. Merla.
38.- Turdus philomelos. Tord comú.
39.- Turdus viscivorus. Griva.
Erithacus. 40.- Erithacus rubecula. Pit-roig.
Ficedula. 41.- Ficedula hypoleuca. Mastegatatxes.
Muscicapa. 42.- Muscicapa striata. Papamosques gris.
Phoenicurus. 43.- Phoenicurus ochruros. Cua-roja fumada.
Passer. 44.- Passer domesticus. Pardal comú.
Motacilla. 45.- Motacilla alba. Cuereta blanca.
Fringilla. 46.- Fringilla coelebs. Pinsà comú.
Chloris. 47.- Cloris chloris. Verderol.
Linaria. 48.- Linaria cannabina. Passerell.
Carduelis. 49.- Carduelis carduelis. Cadernera.
Serinus. 50.- Serinus serinus. Gafarró.

    Algunes aus estaven presents fa mes i mig i ara jo no hi són, altres només van estar de pas en les seues migracions, però moltes són residents de ple dret del barri, en aquest espai que comparteixen amb nosaltres fan els seus nius i es reprodueixen.

© Copyright J.T.S. - 2019

http://www.chert.org