Història i tradició

La Carta Pobla de La Barcella

per Josep Miralles Sales

  

     El el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura de julio-septiembre de 1987, don Eugenio Díaz Manteca publicó la Carta de Población del antiguo pueblo de La Barcella, ahora inexistente, cuyo término municipal se unió al de Xert.

     La otorgó en 1192 el Rey Alfonso II a la Orden del Hospital de Jerusalén, conocida también por la Orden de San Juan y en la actualidad Orden de Malta.

     Hay que tener en cuenta que estas tierras no estaban en poder de los cristianos. Aún tardarían más de cuarenta años para que Jaume I, el nieto del Rey Alfonso II, las conquistase. La donación de esta Carta tenía por objeto estimular a aquellos frailes guerreros a reconquistar a los árabes el poblado de La Barcella.

     Voy a traducir este breve documento del latín en que está redactado y lo haré al valenciano.

     "Es just i conforme a l'equitat que, lo que se legisla per a utilitat dels hòmens, se recullga en documents escrits".

     "Per Alfons per la gràcia de Déu, Rei d'Aragó, Comte de Barcelona i Marqués de Provença, per la salvació de la meua ànima i la dels meus predessors, lliurament i amb espontànea voluntat dono, lloo, concedixc i amb la força del present document, confirmo i ratifico, a Déu i al Sant Hospital de Jerusalem, a Fortuny Cabeça, Mestre, i a tots els frares i als qui eixa ordre serviran a Déu, el lloc anomenat LA BARCELLA situat prop de Cervera, en el que viuen els sarrïns, amb totes les seues entrades i eixides, amb les aigúes prats, pastures, montanyes, selves, boscs i amb tots els seus térmens i pertenències cultivades i ermes, que perteneixen al seu dret i domini, d'esta manera, a saber que els citats frares poblen quen vullguen i de la manera que millor puguen el citat lloc, i que hi edifiquen i construixquen una fortalesa o çuda, i que tinguen per sempre amb dret hereditari dita vila i tot açò amb tots els hòmens i dones i tottes les coses que hi pertenixen; que ells i llurs successors, servidors del senyor i del dit Hospital, ho tinguen i ho posseixquen lliurement i amb quietud i poder, ense contradicció ni oposició de ningú, garantizada la fidelitat a mi i als meus successors por sempre".

     "Donada esta Carta en Lleida en el mes de octubre per mà de Joan Berach, notari del senyor rei, en l'any 1192".

     Senyal d'Alfons, Rei d'Aragó, Comte de Barcelona i Marqués de Provença.

     Senyal de l'infant Pere, son fill, qui la citada donació lloo i amb el propi senyal confirmo.

     Senyal de Guillem de Pranata. Senyal de Crinero d'Aveo. Senyal de Pere Maza. Senyal d'Eiximeno de Rada. Senyal de Pere, majordom. Senyal d'Ot d'Illa. Senyal de Pelgrí de Castellot. Senyal de Berenguer, bisbe de Tarragona.

     Senyal de Joan de Beranch, qui esta Carta escrigué en el mes i any citat.

     Y esta es la traducción de la Carta Puebla de La Barcella, de la que hay copia coetánea y otra del siglo XVII en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

© Copyright J.M.S. - 1988

http://www.chert.org