PLUVIOMETRIA DELS DARRERS TRETZE ANYS A XERT

per Manel Beltrán Beltrán

El present escrit té la intenció de donar a conèixer les dades sobre la pluja caiguda al nostre poble els darrers tretze anys. Aquesta informació ha estat arreplegada i registrada minuciosament per Manuel Beltrán Meseguer (Manuel de Patró), veí del barri d’Enroig en les coordenades UTM X:256153, Y: 4488863.

  

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

GENER

95

147

140

78

62

10

59

16

0

0

150

38

0

FEBRER

72

0

22

10

0

23

12

76

77

58

85

11

76

MARÇ

15

0

0

85

57

17

45

71

170

15

12

64

0

ABRIL

51

36

20

28

>80

31

135

92

118

27

31

241

10

MAIG

41

26

108

52

98

91

199

145

129

60

23

40

140

JUNY

4

86

13

9

68

16

18

0

38

24

8

30

54

JULIOL

14

33

0

77

14

14

30

29

16

0

31

0

51

AGOST

71

53

47

9

0

53

86

36

7

14

0

19

79

SETEMBRE

41

30

9

105

40

70

110

89

40

38

115

50

33

OCTUBRE

29

29

13

43

535

49

68

101

33

44

53

62

159

NOVEMBRE

28

28

0

32

17

52

7

69

0

193

114

0

52

DESEMBRE

100

48

78

3

57

18

31

42

126

7

10

210

53

TOTAL

561

516

450

531

1028

444

800

766

754

480

632

765

707

A partir d’aquesta taula podem extraure algunes conclusions:

→ La mitjana d’aigua caiguda per any equival a 648,769 l.

→ L’any amb més precipitacions va ser el 2000 amb 1028 l, mentre que el menys plujós va ser el 1998 amb només 450 l.

La informació corresponent al total anual no és massa rellevant, donat que tenim anys amb quantitats de precipitacions totals similars però la seva distribució  per mesos o estacions, és diferent. Per tant, una anàlisi per mesos pot ser més útil.

El gràfic representa la precipitació de cada mes durant els darrers 13 anys. Com es pot observar, el mes amb més pluja és octubre, seguit de maig i abril.

Si ens fixem en els valors de precipitació mitjana de cada mes, el gràfic resultant és prou similar a l’anterior. Destaquen amb els valors més alts els mesos d’octubre i maig.

→ Segons tot això, podríem dir que el mes més plujós d’aquest període és octubre, seguit de maig i abril.

A partir d’aquests dos gràfics i de la taula de dades s’observa que el mes d’octubre de 2000 va destacar prou respecte a la resta, amb una quantitat d’aigua recollida que va igualar la de tot l’any 1999. Les conseqüències d’aquest fet són encara recordades.

Caiguda del pont de la Serafina. Octubre de 2000

Si eliminem el valor corresponent a aquest mes excepcional i li adjudiquem el valor mitjà dels altres mesos d’octubre (56,9167 l/m2 ), obtindríem el següent gràfic:

El més d’octubre passa a un discret sisè lloc, per darrere de maig (ara el més plujós), abril, gener, desembre i setembre.

→ Considerant que les fortes pluges d’octubre de 2000 van ser excepcionals, obtenim conclusions diferents prenent els valors mitjans de la resta de mesos d’octubre. En aquest cas, el mes de maig es converteix en el més plujós. També ens adonem que sense esta pluja excepcional, la mitjana d’aigua caiguda durant els tretze anys passaria de 648’769 a 612 l per any.

Finalment, podem analitzar aquestes dades per estacions (agafant mesos sencers), obtenint les següents gràfiques:

Les quantitats de pluges de primavera i tardor són pràcticament iguals.

Assignant a octubre del 2000 les pluges equivalents al valor mitjà dels altres mesos d’octubre, l’estació amb més pluges és clarament la primavera.

→ Per tant, sembla que les estacions més plujoses han estat la primavera i la tardor, per igual.

→ L’excepcionalitat d’octubre de 2000 ha contribuït a aquests resultats.

→ Sense aquesta excepcionalitat la primavera seria la mes plujosa i l’hivern i la tardor serien pràcticament iguals.

Per finalitzar voldria afegir que les dades obtingudes per cada persona amb un pluviòmetre a casa varien segons on el té col·locat. Per aquest motiu recordeu que les dades estan preses a Enroig i que poden ser una mica diferents, però al final de cada mes o any els valors no variaran massa.

Manel Beltrán Beltrán

© Copyright M.B.B. - 2009

http://www.chert.org