Miquel Beltran

    El continuat deixat dels treballs agrícoles tradicionals i de xicotetes fàbriques en els pobles com Xert cap a les activitats industrials i de servicis en els grans nuclis urbans, ha produït una emigració progressiva de persones amb un descens considerable de la població rural que en l'actualitat quasi no disposa de xiquets a qui ensenyar, naixent els Col·legis Rurals Agrupats com a concentracions escolars formades per aularis ubicats en nuclis separats de poblacions diferents configurant en el seu conjunt un sol centre.

    Les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària, disposen d'un Reglament Orgànic i Funcional aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de setembre (DOGV de 08.09.1997), que aconsella fer ús de les competències atribuïdes per a adaptar les normes establides a fi de millorar la seua organització i funcionament, a més de regular la participació dels distints sectors de la comunitat educativa, introduint les adaptacions que es determinen en l'Orde de 15 de maig de 1997 (DOGV de 04.07.1997), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

    Per a atendre esta orde, es constitueix el C.R.A. L'Ullastre que amb el número 23 incorpora els xiquets dels pobles de La Salzadella, Tírig i Xert i amb el propòsit d'aprofitar el domini d'Internet http://www.ullastre.info, els treballs escrits dels xiquets del Col·legi Públic don Miquel Beltrán de Xert i dels altres xiquets del món que els vullguen veure publicats a la xarxa, són arreplegats per Julián Segarra Esbrí ajudant a crear esta pàgina web d'informació cultural per a satisfacció personal i reconeiximent familiar.

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info

Aviso legal