El correu electronic

per Julián Segarra Esbrí.

    Per a compartir les nostres idees amb les altres persones utilitzem les paraules que combinades adequadament formen el llenguatge, expressant fàcilment el que pensem, sentim o desitgem. Esta manera de comunicació pot ser oral com en el cas de parlar presencialment o per telèfon i escrita o epistolar quan usem llapis i paper, ho introduïm en un sobre amb segell i ho depositem en la bústia del correu postal perquè el Sr. Carter ho porte a destí.

    Amb l'aparició dels computadors personals s'ha popularitzat molt la utilització de la comunicació escrita per mitjà del correu electrònic que ens permet comunicar-nos entre natros de forma molt ràpida, quasi instantània però té l'inconvenient que cal saber escriure amb el teclat d'esta màquina.

    Alguns alumnes del Col·legi Públic don Miquel Beltrán de Xert estem practicant l'ús de la màquina d'escriure i a mesura qu'avancem adquirint soltesa, ampliem els nostres coneixements en el camp de la informàtica usant l'ordinador i per consegüent, disposem dels nostres correus electrònics respectius per a poder escriure'ns amb este nou sistema de comunicació.

    Per a escriure'ns al Col·legi podeu usar el correu del Centre només punxant amb el ratolí en la direcció interactiva.

       Col·legi Públic Don Miquel Beltrán de Xert

    En "Asunto" escriure: Correu per ... el nom de la persona a qui li envieu la carta i d'esta manera qui òbriga el correu del Col·legi li farà arribar el seu contingut al destinatari.

    Però si el que voleu és enviar correus personals de veritat, haureu d'utilitzar les nostres pròpies direccions i en qualsevol moment, aprofitar-nos també de la tecnologia.

    A continuació escrivim un llistat de les persones què se'ns pot escriure amb tan sols punxar amb el ratolí.

       Alexandre Beltrán Sanz

       Carles Ferreres Borja

       Estela Beltrán Calvo

       Julián Segarra Esbrí

       Pau Meseguer Querol

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info