Activitats Culturals

per Julián Segarra Esbrí.

    Els canvis climàtics van obligar els homínids a adaptar-se a l'ambient i evolucionant cap al bipedalisme, van possibilitar l'alliberament de les mans per a utilitzar eines, aquesta postura ampliarà el camp de visió i amb això, la reflexió i intel·ligència, utilitzant més el seu cervell i la seua voluntat per a obligar-se a discórrer la millor manera de comunicar-se amb els seus semblants, van propiciar la cooperació en les activitats comunes, millorant el sistemes d'informació mútua per a desenvolupar llenguatges cada vegada més avançats.

    L'evolució del cervell, permetrà pensar sobre el passat i el futur, recordant experiències i projectar la seua imaginació, exigint major complexitat en els signes de comunicació i descobrint formes d'actuar i comportar-se, crearà instruments per a acomodar-se al medi ambient.

    La cultura neix per la capacitat d'imaginació en la persona, coneixent l'existent i expressant-ho per mitjà de símbols significatius que entenen els altres. Els records i experiències, es transmetran als fills i descendents perquè estos els perfeccionen fruit de la seua creativitat. L'aprenentatge dins de la família durant la criança dels fills i les ensenyances impartides per les institucions primàries en l'escola, donen lloc a les estructures de personalitat bàsica i comuns per a la majoria dels membres d'una societat amb forma i contingut diferent per a modelar la sapiència davall la influència dels valors i els costums prevalents de la pròpia comunitat.

    Estes pautes de comportament adquirides i transmeses per mitjà de símbols, constituïx un patrimoni singular de les persones amb les seues idees tradicionals per a comportar-se de forma acceptable conforme a les normes de la societat però no com una ciència experimental a la recerca de lleis, sinó com una ciència interpretativa a la recerca de significats amb regles de control en l'entorn de la seua aplicació.

    Les diferents formes de cultura es poden entendre a partir del context d'una geografia, la seua història, el seu clima i el conjunt de processos productius ambientals que, donant sentit a les coses del present, proporciona els elements característics de la seua pròpia identitat, establint la dimensió espacial que ens permetrà sobre viure en cada lloc, diem-li, llengua, tradicions, valors o normes, tot un entramat d'expressions compartides tant en la ment dels individus com en l'entorn en què viuen.

Contingut documental:

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info