Activitats Docents

per Julián Segarra Esbrí.

    La funció del sistema docent és investigar, planificar, organitzar, dirigir, executar i avaluar el procés educatiu en les seues diferents modalitats i els fenòmens que ho constituïxen com la memòria, l'oblit, la transferència, les estratègies i les dificultats de l'aprenentatge partint de l'estudi de les característiques del xiquet i la seua disposició afectiva i de personalitat que puguen influir en els resultats de la seua ensenyança i el desenvolupament del seu intel·lecte.

    Es considera educació inicial, la que comença des de la concepció del xiquet, fins als quatre anys d'edat, procurant el seu desenvolupament integral i recolzant a la família per a la seua plena formació. Les seues finalitats són garantir el complet desenvolupament de tot ser humà des de la seua existència i dret a viure, en les condicions familiars i ambientals propícies, procurant el creixement psíquic, biològic i social del xiquet per mitjà de l'atenció a la mare en els períodes anteriors i posteriors al seu naixement amb el suport i la protecció social reglamentada.

    L'educació preescolar oferida en centres d'atenció diària, escoles infantils o jardins d'infància, és l'experiència educativa dels xiquets més xicotets que no han entrat encara en el primer grau d'escolarització. Em referisc a l'educació dels xiquets fins a l'edat exigida per a l'admissió escolar. Molts educadors han observat que els xiquets menuts que han passat per centres d'educació preescolar, desenvolupen l'autoestima, les habilitats i les conductes bàsiques que els permetrà estar millor adaptats emocional i intel·lectualment abans d'ingressar en les escoles d'ensenyança primària.

    En els primers anys de l'educació formal, durant el procés pel qual el xiquet s'instruïx i definix com a persona, la docència se centra a desenvolupar les habilitats de lectura, escriptura i càlcul. Es realitza durant l'ensenyança primària que és gratuïta i obligatòria, comprenent les assignatures de:

Contingut documental:

LLENGUA VALENCIANA

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

CONEIXEMENT DEL MEDI

MUSICA

MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ FÍSICA

RELIGIÓ

ALTERNATIVA A RELIGIÓ

PLÀSTICA

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info