Activitats Formatives

per Julián Segarra Esbrí.

    Des que va aparéixer la vida humana sobre La Terra, les generacions adultes han actuat sistemàticament ensenyant fets, idees i habilitats a les més jóvens per a formar, transmetre i conservar la seua existència col·lectiva, ajudant a orientar l'educand per afavorir i utilitzar els seus valors, enfortint la identitat i obrint-li múltiples camins per al seu perfeccionament.

    El sistema educatiu de cada poble és ordenat i interrelacionat per al desenvolupament de l'acció educativa conforme a les característiques, necessitats i interessos de la realitat històrica, cultural i econòmica de la comunitat a la què pertany que amb un sentit ètic, aglutina els diversos elements participants en el procés d'aprenentatge integral i contribuint a la consecució dels principis i fins de l'educació, conservan cada element la seua independència a l'estar integrat tant per mestres i alumnes com pels propis pares i les organitzacions que pretenen metes educatives, permetent aconseguir major perfecció en la mesura que el xiquet domine i autocontrole les seues potencialitats, desitjos, tendències, juís, raciocinis i voluntats.

    El centre escolar realitza els processos de formació organitzats en nivells, cicles, graus o etapes d'educació, amb programes estructurats en els que s'establixen de forma flexible, gradual i progressiva les lliçons per a fer efectius els fins de l'ensenyança en què el xiquet és actiu constructor de coneixement en una nova visió de l'aprenentatge per la qual s'observen els canvis en el saber com a resultat de l'automodificació que fan els estudiants en els seus propis processos de pensament i estructures de coneixement, al disfrutar d'una ensenyança no dissenyada per a introduir la instrucció en les ments dels xiquets, sinó situar els estudiants en una posició que els permeta construir un coneixement ben estructurat.

Contingut documental:

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info