Els tres novios

per Joan i Pilar Bel Ferreres.

    Una vegada hi havia una xica fadrina, molt templada que la volien casar.

    Els pares van cel.lebrar un bureo, per a que coneguera a un xic.

    Ja arriva el dia de preparar tota la festa i en va coneixer tres xics molt eixerits però no estava convençuda de qui triar els va cridar un per un i els va dir: heu de passar una prova.

    Al primer xic li va dir:

- Se casarà en mi, qui passe tota la nit, dins un nitxol del cementiri.

    Al segon li va dir:

- Se casarà en mi, qui passe tota la nit aguantan un ciri i vetlan un nitxol del cementiri.

    Al tercer li digue:

- Es cassarà en mi qui passe tota la nit, rondant per les afores del cementiri, tocant amb una esquella.

    Arriva el dia de la prova, els tres estaven cadascun al lloc. El de l'esquella, comença a tocar-la. El que estava dins del nitxol, al sentir l'esquella s'alca i fuig. El que estava vetllant el nitxol, al vore que obri i ix algú, se'n va corrent. I el que toca l'esquella, quan veu que tots eixen corrent del cementeri ell també s'en va.

    Cap dels tres va passar la prova, així que es queda sense novio i ben plantà.

© Copyright Joan i Pilar Bel Ferreres - 2006

http://www.ullastre.info