Activitats Recreatives

per Julián Segarra Esbrí.

    Entenem l'esbarjo com l'entreteniment i diversió de la persona, en una activitat sense esforç intranscendent realitzada durant un temps sense valor, per la qual cosa ni és obligatori, ni exigix productivitat.

    Per a cada persona, les seues activitats recreatives poden ser canalitzades en aspectes tan diferents com la lectura, la música, la pintura, l'excursionisme, la natació, el futbol, el cine, el teatre, la cuina, la dansa, la pesca, la filatèlia, el turisme, etc, amb tal número infinit de possibilitats que en comú, sempre tenen la disposició mental de qui ho realitza per pròpia elecció en el seu temps lliure. El que per a uns constituïx un treball pesat, per a altres és diversió, ja que qualsevol ocupació pot ser considerada recreativa sempre que qui es dedique a ella ho faça per la seua voluntat i sense tindre en la ment un altre fi que no siga el plaer de la pròpia activitat ja que en ella, trobarà la satisfacció íntima i l'oportunitat per a disfrutar.

    L'esbarjo acompanya l'home des dels seus mateixos orígens perquè és una manifestació natural e intrínseca de la persona, de la qual no es pot prescindir sense que s'afecte l'equilibri emocional al afavorir el descobriment d'una nova dimensió de l'existència junt amb un sentiment de plenitud.

    Per al xiquet l'esbarjo és quan conclou l'obligació, quan no hi ha deures que complir, com un temps que per als adults no té importància però que produïx una gran felicitat a l'eliminar el concepte "de lo molt important" des del punt de vista necessari de la persona major, sempre cansat, avorrit i monòton i aparéixer la idea "de lo molt important" per al xiquet, per ser divertit i lliure, encara qu'unid a l'educació des de l'etapa infantil per a ser complementari de l'escolaritat.

Contingut documental:

Contalles.-

Festes.-

Esports.-

Excursions.-

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info