Activitats Socials

per Julián Segarra Esbrí.

    Quan un conjunt o grup d'individus s'interrelacionen amb un fi determinat i sotmesos a normes comunes amb diferents graus de responsabilitat, es dediquen a diferents activitats, diem que formen una societat.

    L'hàbitat ens proporciona identitat i pertinença, amb llaços afectius, ideològics i econòmics, manejant-se els recursos naturals basats en la comunitat i proporcionant un marc per a l'anàlisi i la cooperació dels objectius de la corporació o entitat social i del propi individu, ja des d'una societat primitiva amb una simple tecnologia, com en la molt complexa i evolucionada de la societat moderna en totes les seues especialitats.

    Durant el creixement dins de la societat, aprenem a adoptar els usos i costums de les altres persones que ens rodegen, representats en les pautes de conducta que s'apliquen en la pràctica quotidiana transmesa de generació en generació, tant en el llenguatge, com en la família, l'ensenyança i la propietat, de manera que la persona ben formada e informada pot realitzar diverses activitats i per la seua capacitació, podrà formular i defendre decisions per al grup o organització social al tindre interés a participar activament en el sistema social.

    Les persones estem necessàriament orientades cap a les altres dins del nostre mig i la influència social es manifesta cada vegada que un individu respon a la presència de la resta. La majoria de les nostres característiques inclosa la personalitat, són influïdes per la interacció social que existixen entre natros i la pròpia societat des que el xiquet, en la seua tendra infància, comença a formar part de la mateixa. La conducta social dependrà de la influència del conjunt del grup i la seua interacció, actitud, valors, motivació, afecte, etc., seran les claus del procés d'aprenentatge.

Contingut documental:

© Copyright Julian Segarra Esbri de Chert - 2007

http://www.ullastre.info